MÁY TẠO KIỂU PHỤC HỒI GLAMPALM GP225 – TREATMENT HAIR STYLER

5,890,000

  • Phục hồi cho tóc / Chăm sóc tóc tại nhà
  • Bảo vệ tóc với hệ thống rung
  • Trọng lượng (không bao gồm dây điện): 232g | 8.2oz
  • Kích thước tấm nhiệt  (L x W): 9.3cm x 2.39cm
  • Nhiệt độ cài đặt: 11 chế độ nhiệt trong khoảng 220°F – 450°F