[COMING SOON] GP101 – GLAMPALM SKINNY STYLER

  • Phong cách phẳng, tạo kiểu toàn diện
  • Sản phẩm bán chạy toàn cầu
  • Trọng lượng (không bao gồm dây điện): 190g | 6.7oz
  • Kích thước tấm nhiệt  (L x W): 9cm x 2.55cm
  • Nhiệt độ cài đặt: 11 chế độ nhiệt trong khoảng 100°C – 200°C